Naudojimo sąlygos

Žemiau pateiktos verslo sąlygos sureguliuoja sutarties santykius tarp Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland (toliau trumpai vad. : paidwings) bei jūsų telekomunikacijos tarnybų vartotojų ir klientų (toliau: vartotojai). Jose yra apibrėžtos sąlygos, pagal kurias naudojamasi paidwings paslaugomis.

members.bdsm-lietuva.com puslapis yra Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland pasiūlymas (toliau – tarnyba).
Tarnyba yra komunikacijos platforma, per kurią vartotojui be kitų galimybių siūloma galimybė prisistatyti internete, kad galėtų rasti asmenų, suinteresuotų partnerystėmis, draugystėmis, vienos nakties nuotykiams ar „nukrypimui“ į kairę. Be kitų paslaugų tarnyba siūlo galimybę užmegzti ryšius su realiai egzistuojančiomis, tų pačių pažiūrų moterimis, poromis ir vyrais, kurie pagal aplinkybes nori susipažinti su naujais partneriais. Be to, ši paslaugų tarnyba siūlo daugybę galimybių bendrauti, flirtuoti ir susikurti savo profilį.

§ 1 Sutarties objektas; Paslaugų apimtis


1. paidwings suteikia vartotojui prieigą prie pažinčių platformos. members.bdsm-lietuva.com. Platformoje yra profilių ir informacijos apie kitus vartotojus. Vartotojai turi galimybę, susikūrę savo profilius, platformoje ieškoti kitų profilių. Vartotojai gali matyti kitų vartotojų profilius ir užmegzti su jais ryšį be jokių apribojimų.

2. paidwings paslaugos siūlomos tik privatiems, ne komerciniams tikslams. Užsiregistruodamas naudojimuisi paidwings tarnybos paslaugomis, vartotojas įsipareigoja tarnybos paslaugomis naudoti tik privačiais tikslais.

3. paidwings teikia tiek nemokamas, tiek mokamas paslaugas. Vartotojas, užsiregistravęs nemokamai, gali susikurti profilį, matyti kitų vartotojų profilius bei kitiems vartotojams siųsti iš anksto paruoštas žinutes. Vartotojai, kurie užsiregistruoja papildomoms mokamoms paslaugoms, papildomai prie nemokamų paslaugų gali užmegzti kontaktą su kitais vartotojais ir rašyti jiems žinutes. Mokamos paslaugos gali būti teikiamos įvairiais laikotarpiais. Prieš pradedant teikti šias paslaugas, vartotojui bus nurodoma, kad jos yra mokamos, taip pat bus apibūdinamas jų turinys ir apimtis bei kaina ir mokėjimo sąlygos.

4. paidwings iš esmės pasirūpins, kad sistema veiktų nuolat (24/7). Paslaugų prieinamumui svarbiausias yra maršruto parinktuvo išvestis, kuri sujungia paidwings naudojamą duomenų centrą su internetu (perdavimo taškas). paidwings savo mokamų paslaugų vartotojams užtikrina vidutiniškai 97 % paslaugų prieinamumo per metus. Tačiau prieinamumas laikomas sumažintu tik tokiu atveju, jei vartotojas paidwings praneša apie klaidą (pranešimas apie klaidą). Išimtį sudaro sutrikimai, paremti nenugalimos jėgos aplinkybėmis.

5. paidwings turi teisę paslaugų teikimui pasitelkti išoriniu būdu įgaliotus paslaugų teikėjus. Tokiais paslaugų teikėjais ypač gali būti mokėjimo paslaugų teikėjai, informacijos teikėjai ir kiti išoriniai paslaugų teikėjai. Išorinių paslaugų teikėjų įgaliotiniai, teikiantys paslaugas paidwings pavedimu, nėra laikomi trečiosiomis šalimis šių bendrųjų verslo sąlygų prasme.

§ 2 Sutarties sudarymas


1. paidwings nesudaro sutarčių su asmenimis, kuriems dar nėra 18 metų.
Jei paidwings kils abejonių, ar vartotojas yra pilnametis, ji turės teisę paprašyti amžiaus įrodymo liudijimo. Jei vartotojas nepateiks šio liudijimo per dvi savaites, paidwings turės teisę nutraukti sutarties santykius anksčiau laiko.
Jei paidwings kils pagrįstas įtarimas, kad asmuo neturi teisės dalyvauti sistemoje, paidwings turės teisę patikrinti asmens duomenis, nustatant jo tapatybę, tuo tikslu pareikalaujant oficialių dokumentų. Vartotojams, neturintiems teisės naudotis sistemos paslaugomis, prieiga prie šių paslaugų nebus suteikta.

2. Vartotojui bus suteikta prieiga prie paidwings paslaugų, kai šis užsiregistruos, nurodydamas savo asmeninius duomenis (t.k. lytį, gimimo datą, el. pašto adresą). Vartotojas užsiregistruodamas patvirtins, kad žino, jog yra įtraukiamos šios bendrosios verslo sąlygos ir informacija apie duomenų apsaugą. Tokiu būdu bus sudaryti nemokami sutartiniai santykiai tarp paidwings ir vartotojo.

3. paidwings vartotojui be nemokamų paslaugų siūlys įvairias mokamas paslaugas (Premium narystę). Naudodamasis šiomis paslaugomis, vartotojas sudarys ir kitus, nuo nemokamų sutartinių santykių atskirtus sutartinius santykius. Šių kitų sutartinių santykių pagrindas taip pat yra šios bendrosios verslo sąlygos. Prieš sudarant mokamus sutartinius santykius, vartotojui tarnyba nurodo informaciją apie turinį, trukmę, kainą, galiojimo laiką ir mokėjimo sąlygas. Paspaudžiant mygtuką „pirkti dabar“, vartotojas pateiks pasiūlymą sudaryti sutartį dėl mokamų paidwings paslaugų. paidwings patvirtins klientui pasiūlymo priėmimą, suteikiant galimybę naudotis paslaugomis arba el. paštu.

§ 3 Išlaidos


1. paidwings siūlomos paslaugos šioje tarnybos sistemoje yra nemokamos, jei vartotojui prieš sudarant sutartį dėl mokamų paslaugų, nebuvo nurodyta, kad paslaugos yra mokamos.

2. Informacija apie už mokamas paslaugas susidarančias kainas, mokėjimo būdą ir ilgalaikių prievolinių santykių, sudarytų mokamų paslaugų teikimui, trukmę bus išaiškinta prieš vartotojui pradedant naudotis šiomis paslaugomis.

§ 4 Mokėjimo sąlygos


1. Atlygis už mokamas paslaugas turi būti mokamas iš anksto paidwings ir bus nuskaičiuojamas pilnu dydžiu, taikant užsakymo proceso metu pasirinktą mokėjimo būdą, jei nurodytoje sąskaitoje bus pakankamai lėšų.

2. Jei pilną mokėjimo sumą nuskaičiuoti neįmanoma, paidwings pasilieka sau teisę ją nuskaičiuoti savo nuožiūra atskiromis sumomis.

3. Jei vartotojas iki nurodytos datos neįvykdo iškeltos pretenzijos, ir nepaisant paidwings siųstų mokėjimo priminimų, neįvykdo mokėjimo, tokiu atveju, jis: padengia išlaidas ir delspinigius, susijusius su šio įsipareigojimo nevykdymu. Visų pirma, vartotojas apmoka išlaidas už paidwings priminimus ir su banku susijusius mokesčius, tokius kaip pavedimo atšaukimas/kredito kortelės užblokavimas ir kt. Vartotojui yra paliekama teisė įrodyti, kad paidwings nepatyrė jokios žalos arba faktą, kad žala yra žymiai mažesnė už nurodytą įkainį. Ir atvirkščiai, paidwings gali pateikti esamos didesnės žalos įrodymus. Dėl pavėluoto mokėjimo negrąžinta skola bus perduota Inkasso skolų išieškojimo įmonei. Sutarta, kad vartotojas padengia visas su prievolės įvykdymu susijusias išlaidas, taip pat išlaidas, iškilusias skolų išieškojimo įmonei.

§ 5 Sutarties terminas ir nutraukimas

1. paidwings teikia sutartyje nurodytas paslaugas sutarties galiojimo laikotarpiu, t.y. nuo sutarties sudarymo pradžios iki pabaigos.

2. Nemokamos narystės sutartis sudaroma neribotam laikui ir gali būti nutraukta bet kuriuo metu.

3. Mokamos narystės ("Premium") terminas atitinka paketo aprašyme nurodytą laikotarpį arba laikotarpį, kurį naudotojas pasirinko užsakydamas paketą (pradinis terminas). Pradinis terminas yra ne ilgesnis kaip dveji metai. Jei pasibaigus pradiniam terminui narystė nenutraukiama, sutartis pratęsiama neribotam laikotarpiui (sutarties pratęsimas). Įspėjimo laikotarpis arba, jei perkant mokamą prieigą buvo nurodytas kitoks laikotarpis, narystės, kurios terminas yra ne ilgesnis kaip vienas mėnuo: 14 dienų, o narystės, kurios terminas ilgesnis nei vienas mėnuo: Jei terminas yra ilgesnis nei viena mėnesio diena, pasirinkite 30 dienų.

4. Jei pranešime apie nutraukimą nenurodyta kitaip, nemokama narystė nenustoja galioti automatiškai Premium narystės nutraukimo atveju (ją reikia nutraukti atskirai). Pasibaigus narystei, paidwings užblokuos vartotojo profilį ir ribotai apdoros jame saugomus duomenis.
Duomenys bus ištrinti, kai tik jie nebebus reikalingi tikslui, kuriam jie buvo surinkti.

5. Teisė prieš laikinai nutraukti sutartį dėl svarios priežasties, lieka nepakitusi. paidwings gali pateikti svarbią sutarties nutraukimo priežastį, ypač jei vartotojas (a) pakartotinai nevykdo savo įsipareigojimų arba (b) pažeidžia kitus sutartinius įsipareigojimus. Jei svarbi nutraukimo priežastis yra vartotojo įsipareigojimų pažeidimas, paidwings gali reikalauti kompensacijos už priešlaikinį sutarties nutraukimą. Tai netaikoma, jei vartotojas nėra turėjęs pažeidimų.

6. Pranešimas apie mokamų sutartinių santykių nutraukimą turi būti įvykdytas raštu. Siekiant užtikrinti sėkmingą nutraukimo procesą, pranešime turi būti nurodytas pilnas vardas, pavardė, užsakyta paslauga, registracijai naudotas el. pašto adresas ir vartotojo vardas. Pranešimą apie sutarties nutraukimą galima siųsti el. paštu support@datingcustomercare.com. Papildomos alternatyvos yra atsiųsti paštu. Jūsų patogumui sudarėme išsaugojimo arba spausdinimo vadovą. Jame yra pateikti visi kontaktiniai duomenys ir laukai, kuriuos reikia užpildyti norint sėkmingai nutraukti mokamos narystės sutartį. Spustelėkite čia [LINK UŽDARYTI], norėdami išsaugoti arba atsispausdinti sutarties nutraukimo vadovą. Sėkmingą sutarties nutraukimą paidwings patvirtins Jūsų nurodytu el.paštu.

§ 6 - Vartotojo pareigos

- taip pat žiūrėk
turinio tiekėjo ir naudojimo politiką

1. Už registracijos turinį, kitus duomenis apie savo asmenį ir tuo pačiu už informaciją, kurią jis pateikia apie save, vartotojas atsako tik pats. Vartotojas užtikrina, kad nurodyti duomenys yra teisingi ir aprašo jį asmeniškai. Tyčia pateikti klaidingi duomenys paidwings suteikia teisę vartotojo profilį užblokuoti, užblokavus vartotojo profilį, paidwings atlyginimo reikalavimas išlieka nepakitęs. Tai paidwings taip pat suteikia teisę sutraukti sutartį anksčiau laiko.

2. Vartotojas užtikrina, kad jis paidwings paslaugomis nesinaudos verslo ar komerciniais, ypač reklamos tikslais. Vartotojui yra draudžiama rankiniu būdu ar naudojantis tam tikromis programomis, pasirinkti kitų vartotojų turinius ir profilius, kad galėtų pasinaudoti gautais duomenimis už paidwings tarnybos teikiamų paslaugų ribų.

3. Vartotojas yra įpareigotas, naudojant el. paštą ir žinutes bei kitų vartotojų duomenis, laikytis konfidencialumo prievolės ir be trečiojo asmens sutikimo nesuteikti prie jų prieigos kitiems asmenims.

4. Vartotojas įsipareigoja, naudodamas savo prieigos duomenis, laikytis konfidencialumo pareigos. Jei prieigos duomenys bus perduoti tretiesiems asmenims, vartotojas bus atsakingas už visas šio veiksmo pasekmes. Jei kyla įtarimas, kad prieigos duomenys buvo perduoti tretiesiems asmenims, vartotojas paidwings privalo apie tai nedelsiant pranešti ir pats imtis tinkamų priemonių, siekiant išvengti tolimesnio piktnaudžiavimo duomenimis.

5. Be to, vartotojas įsipareigoja nepiktnaudžiauti paidwings paslaugomis, ypač:
a. nesinaudoti jomis, siekiant išplatinti šmeižikišką, rasistinę, tautas kiršinančią, netinkamo turinio ar kitokiu būdu neteisėtą medžiagą ar informaciją.
b. nesinaudoti jomis, norint pagrasinti kitiems vartotojams ir tretiesiems asmenims, jiems sukeliant nepatogumų ar pažeisti jų teises (įskaitant asmenybės teises);
c. į sistemą ar duomenų bazę neįdiegti jokių duomenų, kurie yra apkrėsti viruso arba kurie susiję su programine įranga arba kitokia medžiaga, kurios yra apsaugotos autorystės teisių ar kitų apsauginių teisių, nebent vartotojas būtų tų teisių savininkas ir turėtų naudojimui reikalingą leidimą;
d. nesinaudoti jomis tokiu būdu, kuris darytų neigiamą įtaką paslaugų prieinamumui kitų vartotojų atžvilgiu;
e. neteisėtai neperimti el. laiškų ar kitokių žinučių ir net nebandyti to daryti.
f. el. laiškų ir kitų žinučių nesiųsti kitiems vartotojams kitais tikslais, ne asmeniniam bendravimui, ypač nenaudoti jų prekių ir paslaugų gyrimui arba siūlymui ar kitais komerciniais ar verslo tikslais;
g. asmenų aprašyme bei atsisiųstose laikmenose nenurodyti ir neįterpti jokių vardų, pavardžių, adresų, telefonų ar fakso numerių, momentinių žinučių adresų, el. pašto adresų, prekinių ženklų, įmonių pavadinimų, kitų interneto portalų ar URLs pavadinimų;

6. Vartotojui nesilaikant aukščiau nurodytų elgesio pareigų arba nusižengus kitokioms šiose bendrosiose verslo sąlygose nurodytoms pareigoms, paidwings turi teisę nutraukti sutartį dėl svarbios priežasties anksčiau laiko bei nedelsiant užblokuoti vartotojo prieigą prie paidwings duomenų bazės. paidwings taip pat turi teisę vietoj blokavimo ar sutarties nutraukimo ištrinti vartotojo profilio dalis.

7. Jei vartotojas su sutartinių santykių sudarymu sieja komercinius ar verslo interesus arba jam prieinamus trečiųjų asmenų duomenis naudoja verslo ar komerciniais tikslais, o ne paidwings aiškiai patvirtintais tikslais, jis įsipareigoja paidwings mokėti 500,00 eurų dydžio netesybas už kiekvieną įrodytą pažeidimą. Kitų nuostolių atlyginimo reikalavimų tai neliečia.

§ 7 - Veikla


1. paidwings turi teisę vartotojų įvestus turinius ir duomenis patikrinti ir , nustačius, kad turinys neatitinka šių bendrųjų verslo sąlygų, atitinkamus duomenis ištrinti.

2. paidwings taip pat turi teisę, bet nėra įpareigotas patikrinti, ar tekstai, įkeltos nuotraukos ir paveikslėliai atitinka šias bendrąsias verslo sąlygas ir įstatymo numatytus reikalavimus ir, nustačius pažeidimus, juos pašalinti.


§ 8 - Teisių perleidimas


1. Vartotojas suteikia paidwings į naudojimosi paslaugomis metu jo sudarytus ar patalpintus turinius, įskaitant paveikslėlius, tekstus ir vaizdo įrašus, neišimtinę, perleistiną, teritoriniu požiūriu neribotą, laiko požiūriu apribotą iki sutarties galiojimo laiko paprastą naudojimo teisę.

2. Vartotojas užtikrina, kad jo patalpinti ar sudaryti turiniai ir jų naudojimas nepažeidžia trečiųjų asmenų, ypač autorių ar kitokių apsauginių teisių.

§ 9 - Atsakomybė


1. paidwings neprisiima jokios atsakomybės už vartotojų profilių turinius. Ji nekontroliuoja informacijos, kuria apsikeičia vartotojai, arba kurią vartotojai patalpina į savo profilį, teisingumo ir saugumo.

2. paidwings neprisiima jokios atsakomybės už Mach sistemoje rodomus vartotojų profilius ir jų įvertinimą suderinamumo su kitais vartotojais požiūriu. paidwings užtikrina tik tarpininkavimo, užmezgant ryšius, paslaugas, o ne užmegztų santykių sėkmę.

3. Be to, paidwings neprisiima atsakomybės už finansinę ar kitokią ne fizinę žalą, kuri gali būti sietina su paslaugomis, nebent paidwings tokią žalą sukeltų tyčia ar dėl didelio neatsargumo.

4. paidwings ypač neprisiima atsakomybės tokiais atvejais, jei tretieji asmenys neleistinais būdais sužinos asmeninius vartotojų duomenis (pavyzdžiui, jei į duomenų bazę neleistinu būdu įsilauš “hakeriai”), nebent paidwings suteikė galimybę sužinoti asmeninius duomenis tyčia ar dėl didelio neatsargumo.

5. paidwings taip pat neprisiima atsakomybės už tai, jei tretieji asmenys piktnaudžiaus duomenimis, kuriuos vartotojas jiems padarė prieinamais.

§ 10 - Atleidimas nuo atsakomybės ir nuo įsipareigojimų


1. Vartotojas atleidžia paidwings nuo bet kokios atsakomybės ir nuo visų įsipareigojimų, išlaidų ir nuostolių atlyginimo reikalavimų, susijusių su šmeižtu, įžeidimu, asmenybės įžeidimu iš kitų vartotojų pusės.

§ 11 - Techniniai trūkumai


1. paidwings neprisiima jokios garantijos už tai, kad jos tinklalapis būtų nuolat prieinamas ir techniniu požiūriu veiktų nepriekaištingai.

2. Ypač paidwings neprisiima atsakomybės už prieigos prie paslaugų kokybės sutrikdymus, atsiradusius dėl nenugalimos jėgos aplinkybių arba dėl įvykių, atsiradusių ne dėl paidwings kaltės.

§ 12 - Jurisdikcija ir taikoma teisė


Taikomi Šveicarijos Konfederacijos įstatymai, išskyrus Šveicarijos įstatymų kolizijos nuostatas. Toks teisės pasirinkimas neturi įtakos vartotojo gyvenamojoje vietoje privalomoms ir palankiausioms teisinėms nuostatoms. Jurisdikcijos vieta yra teismas Šveicarijoje, Zugo kantone. Jei esate vartotojas, gyvenantis Europos Sąjungoje ir jums taikomos privalomos nuostatos, taip pat gali būti taikomi jūsų gyvenamosios šalies įstatymai.

§ 13 Ginčų sprendimas

ES Komisija sukūrė internetinę įmonių ir vartotojų ginčų sprendimo platformą (angl. ODR platforma). ODR platformą galima pasiekti adresu https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Atminkite, kad nesame teisiškai įpareigoti ir nenorime dalyvauti ginčų sprendimo procedūrose vartotojų arbitražo taryboje.

§ 14 - Teisė nutraukti sutartį

Jūs turite teisę nutraukti šią sutartį per keturiolika dienų, nenurodydami jokios priežasties. Atšaukimo laikotarpis yra keturiolika dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Norėdami pasinaudoti savo teise nutraukti sutartį, turite mus informuoti (Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland, el.paštu:support@datingcustomercare.com). Norėdami laikytis atšaukimo laikotarpio termino, pakanka, kad pasibaigus atšaukimo laikotarpiui pasiųstumėte mums pranešimą, kad norite pasinaudoti savo sutarties nutraukimo teise. Atšaukimo padariniai Jei atšauksite šią sutartį, mes nedelsdami grąžinsime jums visus mokėjimus, kuriuos gavome iš jūsų, įskaitant pristatymo mokesčius (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl to, kad pasirinkote kitą pristatymo būdą, o ne palankiausią mūsų siūlomą standartinį pristatymą) ir ne vėliausiai keturiolika dienų nuo tos dienos, kai mus pasiekia jūsų pranešimas apie atšaukimą. Jei nebus aiškiai susitarta kitaip, grąžinimui naudosime tas pačias mokėjimo priemones, kurias naudojote mokėdami už užsakymą; bet kokiu atveju, Jums nebus taikomi jokie mokesčiai dėl pinigų grąžinimo. Jei prašote, kad Jūsų paslaugos būtų iš naujo suaktyvuotos atšaukimo laikotarpiu ir vėliau atšauktos, turite sumokėti atitinkamą sumą, atitinkančią jau suteiktų paslaugų procentą, apskaičiuotą pagal sutartyje numatytų paslaugų apimtimi iki tos dienos, kai mus informuojate apie savo ketinimą atšaukti sutartį. Jums aiškiai pareikalavus, mes pradėsime vykdyti sutartį dar nepasibaigus atšaukimo laikotarpiui, jei taip pat sutinkate, kad tai panaikins jūsų teisę nutraukti sutartį iš naujo. Norėdami atšaukti sutartį, taip pat galite naudoti šį atšaukimo formos šabloną. Paidwings AG Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland el.paštu:support@datingcustomercare.com toliau nurodytos paslaugos teikimas
()-užsakytas
()/gautas
()-vartotojo vardas
(-ai)-vartotojo
(-ų) adresas-vartotojo
(-ų) parašas (ranka)
- Data (*)